Velkommen til HareTri

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vedtægterne

    1. Valg af dirigent

    2. Formandens beretning om klubbens virke

    3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

    4. Kassereren orienterer om budgettet for 2024

    5. Behandling af indkomne forslag

    6. Valg til bestyrelse

    7. Valg af revisor samt revisorsuppleant

    8. Nedsættelse af eventuelle udvalg

    9. Kåringer 2023

    10. Eventuelt  9.2 Forslag som ønskes behandlet under den ordinære generalforsamlings pkt.5, Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har ansvaret for, at forslag videresendes til foreningens medlemmer senest 7 dage inden generalforsamlingen. Forslagsstillere har ansvar for at være tilstede på generalforsamlingen og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles. 

Forslag til generalforsamlingen. Kontingent ændringer:

Voksne Triathlon medlemmer 1850 DKK
Voksne Duathlon medlemmer: 1100 DKK 
Unge Triathlon under 24 og studerende: 750 DKK
Unge duathlon under 24 og studerende: 450 DKK
Junior triahlon under 15 - 300 DKK
Junior duathlon under 15 – 300 DKK B
Basic medlemmer alle: 500 DKK å

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for betalt medlemskab

HareTri

Hareskovens Triathlon KlubPoppelallé 14, Hareskovby3500 Værløse
Mail: kontakt@haretri.dk