Velkommen til HareTriKlubmodul henter siden
Julefrokost for medlemmer 2019
Julefrokost i Haretri 2019.
For medlemmer i Haretri og disses ægtefælle/kæreste.
Se beskrivelse på begivenhed i Haretri Facebook-gruppen.
Tilmeldte
37 /47
Tilmeldingsfrist
04.12.2019
Tidspunkt
20.12.2019 kl. 18.00 - 21.12.2019 kl. 02.00
Sted
Deltagelse for medlem
Deltagelse for ægtefælle/kæreste
Total

HareTri

Hareskovens Triathlon KlubPoppelallé 14, Hareskovby3500 Værløse
Mail: kontakt@haretri.dk