Tilmeldte
23
Navn Bemærkning
Anette Bang
Carsten Bjørn
Diana Nielsen
Emil Drost Christophersen
Eskild Ebbesen
Hanne Gadfelt
Jens Irgens
Jens Kjærgaard
Jens Walbjørn
Jeppe Bayer Christensen
Joen Stubbe Teglbjærg
Kasper Rebenstorf
Klaus Hallø
Mads Østergaard
Maja Bressendorff
Marianne Aslund
Martin Carstensen
Martin Højgaard
Mette Møller
Mette Kirstine Bang
Mikkel Damsgaard Mortensen
Morten Hastrup
Simon Birkebæk