Svømmeregler:

Rules of the road (pool) til svømmetræning, er til for at fremmødte medlemmer får en effektiv, sjov og god svømmetræning. Følgende retningslinjer skal overholdes så træningen forløber ”smertefrit”:

·       Antallet af svømmere i banerne skal være ligeligt fordelt

·       Man hopper ikke i bassinet før træneren igangsætter svømningen

·       Så vidt muligt samme niveau på banen

·       Der svømmes mod uret rundt på banen

·       Alle fremmødte der deltager aktivt i fællestræningen, svømmer trænerens program.

·       Træneren skal huske at informere medlemmer der hoppe i bassinet efter de andre er startet, at denne hopper ind i programmet der hvor den pågældende bane er nået til.

·       Man starter ikke på en ny serie før alle på banen er færdige med den på gældende serie.

·       Kan man ikke gennemfører programmet af den ene eller anden grund, går man op af vandet.

·       Stopper man under en serie, holder man til en af siderne i enden af banen, så de andre medlemmer kan vende midt på endevæggen.

·       I pauserne rykker man sammen så alle kan komme ind til væggen.

·       Hold god afstand mellem hinanden. Ved start på en distance skal der minimum være 5 sekunder, gerne 10 sekunder hvis der er plads til det, mellem hvert medlem.

·       Bliver man sat med 50 meter i en given serie. Stopper man når de andre på banen er færdig med serien. Man svømmer altså ikke videre.

·       Respekter trænerens anvisninger.