Stævnetilskud

Fra og med 1.2.2016 blev der ydet stævnetilskud på op til 500 kr. Reglerne blev diskuteret på generalforsamlingen 2016.

 Reglerne ændres gældende fra og med 1.1.2017, og er besluttet på bestyrelsesmøde 11.1.2017 

Hvilke stævner?

Der gives tilskud til alle du- og tri- stævner i Danmark. Vigtigste formål er at få flere hjælpere til vores aktiviteter, så i 2017 gives tilskud til alle du- og tri-stævner i DK – også de kommercielle, når man har hjulpet ved mindst et af de seks løb (4 x 4-Årstider, Frost-cup og Furesøtri). Der kan også medtages andre hjælpetjanser, hvis de er af samme omfang og bidrager til Haretri’s formål og virke.

Hvor stort er tilskuddet?

Der gives 400kr, men dog 800kr, som er max hvis man har hjulet til DM-tri / Furesøtri hele dagen d.27.maj eller ved mindst 2 stævner.

Betingelser

  1. Du skal have bidraget med frivilligt arbejde i klubben i kalenderåret, når du søger. Dvs. hvis du søger om tilskuddet 1.7, skal du have hjulpet i perioden 1.1 – 30.6. Alternativt kan du vente med at søge til du har hjulpet.
  2. Du skal stå på resultatlisten, som startet. DNS tæller ikke.
  3. Du skal naturligvis stille op som “Hareskovens Triathlon Klub” og være gyldigt medlem når du ansøger om tilskuddet.

Hvordan søger jeg?

Søg om tilskud så snart du har gennemført stævnet og har bidraget frivilligt. Der SKAL søges i kalenderåret hvori stævnet og det frivillige arbejde fandt sted. Det er surt for dig hvis du glemmer det.

Sådan gør du:

  1. Find et link til resultatliste eller lignende som dokumenterer at du deltog som medlem af Hareskovens Triathlon Klub
  2. Notér kontonummer hvortil du vil have tilskuddet (kasserer kan ikke umidelbart tilbageføre på kreditkort)
  3. Skriv om din hjælpertjans i 2017
  4. Send det hele til kasserer@haretri.dk senest 1. december.