Haretri’s klubhus er: Det Røde Hus Poppelallé 14, Hareskovby.

Klubben deler husets fællesrum med to andre foreninger, en spejdergruppe og en skiklub.

Haretri råder over et eget lokale (med spinnings cykler) og har adgang til at bruge skiklubbens lokale til afholdelse af møder.

Husorden for ‘Det Røde Hus’

 • Brugen af fælleslokalerne dvs. køkken, stue og værkstedslokaler koordineres via elektronisk bookingkalender på nettet (se nedenfor)
 • Rygning er forbudt i hele huset
 • Der må kun bruges rent fodtøj indendørs. Mudrede støvler og cykelsko skal blive i omklædningsrummene.

Adgang til Det Røde Hus sker via nøglebrikker:

 • Hver forening får udleveret et antal nøglebrikker til fordeling der er kodet til foreningernes egne lokaler samt fælleslokalerne.
 • Ved tab meddeles dette straks til formanden, der sørger for at få slettet adgang med den pågældende brik

Oprydning/rengøring:

 • Efter brug af lokalerne fejes gulvene om nødvendigt. Tøm skraldespande ud i containeren ved boldbanen
 • Stil møbler på plads
 • Tør borde af
 • Ryd op
 • Start opvaskemaskinen – mindre mængder opvask klares i hånden.

Sikkerhed når huset forlades:

 • Check at alle yderdøre er låst
 • Check at alle vinduer er lukkede
 • Check at alle inderdøre er lukket/låst
 • Sluk lys ude og inde

Vis hensyn overfor naboerne:

 • Ingen støjende aktiviteter sent om aftenen (hverken inde eller ude).

Booking af lokalerne i Det Røde Hus

 • Sker via elektronisk booking kalender http://www.gmail.com
 • Log ind med username: “detroedehus”, password:”??????”. Gå ind under “kalender” øverst til venstre i skærmbilledet.
 • I kalenderen kan man booke de forskellige lokaler. Husk at skrive telefonnummer på den, der booker, som man kan kontakte, hvis der er mødekonflikt.

Haretri råder over 2 skabe i værkstedet (nøgle i skabet)

Adgang til skiklubbens møde lokale sker via nøglebrik (i skabet) – husk at booke.