HareTri ledes af en bestyrelse, der er valgt for et år ad gangen på generalforsamlingen i februar måned.

HareTri’s bestyrelse består af fem medlemmer samt et par suppleanter. Bestyrelsen holder møder ca. hver anden måned. Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag eller spørgsmål, som kan behandles på bestyrelsens møder.

Ved generalforsamlingen den 25. februar 2017 var der valg til bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig.

Formand: Jørgen Rolighed Thyme
Næstformand: Lars Chrisiansen
Kasserer: Kasper Rebenstorf
Medlem: Erik Ornebjerghus
Sekretær og suppleant: Henrik Norgreen
Medlem: Morten Grønbæk
Suppleant: Kreesten Meldgaard

Ansvarsområder:

Pressekontakt:                           Jørgen R. Thyme

Hjemmeside & Facebook:        Lars Christiansen

Ansættelseskontrakter:             Bestyrelsen

Kontakt til:

Dansk Triatlon forbund:          Jørgen R. Thyme

Dansk Svømmeunion:              Carsten Andersen

Danmarks Cykle Union:          Jørgen R. Thyme

Dansk Atletik Forbund:           Jørgen R. Thyme

Furesø Kommune:                    Erik Ornebjerghus

Naturstyrelsen:                          Erik Ornebjerghus

Furesø Idrætsråd:                     Jørgen R. Thyme

Furesø Svømmehaller:             Carsten Andersen

Kontakt til leverandører:         Bestyrelsen

Revisor:                                       Christian Pedersen