HareTri ledes af en bestyrelse, der er valgt for et år ad gangen på generalforsamlingen i februar måned.

HareTri’s bestyrelse består af fem medlemmer samt et par suppleanter. Bestyrelsen holder møder ca. hver anden måned. Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag eller spørgsmål, som kan behandles på bestyrelsens møder.

Ved generalforsamlingen den 25. februar 2017 var der valg til bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig.

Formand: Jørgen Rolighed Thyme
Næstformand: Lars Chrisiansen (tristævner, tøj, materiel)
Kasserer: Kasper Rebenstorf (svømmekoordinator)
Medlem: Erik Ornebjerghus (Fire Årstiderstrail)
Sekretær og suppleant: Henrik Norgreen
Medlem: Morten Grønbæk (løb, tristævner og krydstræningskoordinator)
Suppleant: Kreesten Meldgaard (tristævner)